replica rolex watches

دیری (Dayri)

رقم دیری در استان خوزستان ( اهواز، خرمشهر، آبادان، شوشتر، شادگان ) و همچنین بوشهر، کازرون، برازجان و بهبهان کاشته می شود.

میوه دیری از نوع خشک و نسبتاً درشت است که در اهواز به عنوان درجه یک، در خرمشهر،بوشهر و بهبهان درجه 2 و در کارزون به عنوان درجه 3 به شمار می رود.

این رقم نسبتاً به رطوبت مقاوم است و از مشخصات اختصاصی این رقم دیررسی آن است. 

خلال و خارک آن قرمز رنگ است و از ارقام صادارتی کشور به شمار می رود.

خرمای این رقم جزو میوه های خشک بوده و روی نخل کاملاً خشک می شود و نسبت به رطوبت بسیار مقاوم است. میوه تخم مرغی شکل با بافت سفت (خشک ) ورنگ قهوه ای روشن 

که ضخامت پوست در آنها متوسط است.

هسته بیضی کشیده به رنگ کرم و  میزان چسبندگی هسته به میوه کم  و میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.

خارک دیری مزه گس داشته و معمولا در مرحله رسیدن کامل ،در آبان و آذر برداشت می شود.


 

omega seamaster replica omega replica watches