replica rolex watches

خرمای پیاروم (Piarum)

در جنوب ایران و شمالی ترین نقطه استان هرمزگان، درست در انتهای سلسله جبال زاگرس منطقه ای کوهپایه وجود دارد که شاید بتوان گفت یکی از خوشمزه ترین خرماهای نیمه 

خشکدنیا را در دامن خود پرورش می دهد.

این خرما در گویش محلی "پیارم "نامیده می شود. نخل های پیارم عمدتاً در دامنه کوهها کاشته شده و توسط جوی های طراحی شده در سطح های مختلف بوسیله آب رودخانه های منطقه 

آبیاری می گردد. پرورش این نخل ها  بصورت ارگانیک بوده و هیچ گونه مواد شیمیایی در مرحله داشت آن استفاده نمی گردد.

پوست نازک این خرما به رنگ قهوه ای تیره و با توجه به اینکه گوشت و پوست آن کاملا به یکدیگر چسبیده اند ، ظاهری زیبا و مطلوب دارد و فرایند شستشوی آن نیز به صورت کامل صورت

 می گیرد و با توجه به اینکه عمده قند موجود در آن از نوع فروکتوز می باشد به راحتی و سرعت در متابولیسم بدن استفاده شده و به عنوان قند مجاز مصرفی توسط افراد مبتلا به دیابت 

بسیار مناسب می باشد.

این رقم به خاطر طعم بسیار خوب و ظاهر مطلوب  یکی از مهمترین و معروفترین ارقام شمال استان هرمزگان به شمار میرود.

این رقم، در حسن آباد کازرون، اطراف داراب، حاجی آباد، کرمان، و بندر عباس کاشته می شود.

 درصد رطوبت میوه آن کم است از ارقام نیمه خشک محسوب می گردد. از میوه های دیررس است، کیفیت میوه آن مطلوب است و از نظر صادرات بسیار بازار پسند است.

،

omega seamaster replica omega replica watches